Onze Visie

Peter Ferdinand Drucker“Nothing happens in a business until somebody sells something.”
(Peter Ferdinand Drucker 1909 - 2005)
 
Het vinden, overtuigen en behouden van betalende opdrachtgevers is de taak van de commerciële beslisser, of zoals Peter Drucker het zou stellen; "make somebody sell something" De commerciële bedrijfsfunctie bepaalt het succes en de continuïteit van elke organisatie. Alle overige functies van een bedrijf zijn erop gericht om te voorzien in de behoeften van de betalende opdrachtgever.
 
Vanuit deze overtuiging werken wij samen met onze klanten aan een platform dat een actieve bijdrage heeft in het succes van de Nederlandse Commerciële Beslisser. Het platform bestaat ondermeer uit de volgende onderdelen

www.salesonline.nl
Een website waar de commerciele beslisser een snel overzicht kan krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van toegepast leiderschap en Sales en Accountmanagement. De site geeft een actueel beeld van het laatste nieuws op het vakgebied.

SalesManagement Vaktijdschrift
SalesManagement verschijnt in 2012 acht maal en is een vakblad dat de laatste ontwikkelingen van het vak belicht. De redactie ziet het als haar belangrijkste doelstelling om zowel bij haar lezers, de auteurs en de adverteerders/sponsoren aantoonbaar bij te dragen aan hun succes. De artikelen worden geselecteerd op de praktische toegevoegde waarde voor de commerciële beslisser. Nieuwe methoden en technieken worden gesignaleerd, getoetst met mensen uit de harde praktijk.
 
Meer dan alleen een vakblad 
SalesManagement stelt zich tot doel om meer te zijn dan een vakblad en streeft een multimediaal platform na waarop Commerciële Beslissers een verscheidenheid aan vakinformatie kunnen vinden. Interviews zullen daar waar mogelijk ondersteund worden op de website met audio - visuele verslagen, terwijl artikelen in veel gevallen een verdieping in de vorm van een eBook. Voor plus-abonnees is SalesManagement ook in een PDF download versie te verkrijgen geoptimaliseerd voor het lezen op bijvoorbeeld een iPad.

SalesResearch.nl
Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen doet SalesManagment onderzoek naar de leefwereld van Commerciële beslissers en hun uitdagingen. Met deze onderzoken willen we een feitelijke bijdrage leveren aan de uitdagingen en inzichten over het commerciële vakgebied. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor artikelen en duidingen van experts. Aan de deelnemers vanhet onderzoekspanel worden de onderzoeksrapportages kosteloos ter beschikking gesteld.
 

SalesStore.nl
Met SalesStore.nl willen we de vakliteratuur over Sales en Accountmanagement aan u beschikbaar maken. We beheren in het SalesManagement uitgeeffonds meer dan 70 actuele titels die een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van commerciele mensen. Daarnaast stellen we in deze WebWinkel ook white papers en gratis downloadbare tools ter beschikking. Niet voor alls van waarde hoeft betaald te worden.


Wij stellen bijdragen van onze lezers / abonnees bijzonder op prijs en zullen staan open voor hun op- en aanmerkingen. Door middel van periodieke onderzoeken zullen we een beeld vormen van datgene dat de Commerciële Beslisser beweegt en inspireert. Uiteraard\ard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze redactie, zie hiervoor ons contact overzicht.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het verkoopvak in Nederland.
We wensen u veel goede orders.

 

 

 

Thijs Verhees

Tenshare Advies BV | SalesStore © 2016